regel een
BV
Ga je ondernemen?
Bescherm jezelf!

lees verder
DIGID
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

BV?

Een BV is een rechtspersoon. We kennen rechtspersonen en natuurlijke personen. Een rechtspersoon heeft net als jij rechten en verplichtingen. De BV heeft een bepaald doel. Dat kan van alles zijn, vaak zijn dat bedrijfsmatige activiteiten. De BV mag winst uitkeren aan haar aandeelhouders. De BV heeft ook een bestuur. In Nederland moet je als je een BV wilt oprichten naar de notaris. De notaris tekent de akte waarbij de BV wordt opgericht. In die akte staan ook de statuten van die BV, ofwel de spelregels van die BV. De notaris zorgt er voor dat de BV wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

wat kost het?

waarom zou ik een

BV oprichten?

Een BV oprichten kost geld. Dat geld geef je misschien liever uit aan je onderneming. Het grote verschil met bijvoorbeeld een eenmanszaak is dat bij een BV je in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent. Dat kan een groot voordeel zijn als de onderneming failliet gaat door omstandigheden waar je zelf geen invloed op hebt. Het faillissement is al erg genoeg. Als je dan zelf ook nog eens automatisch failliet gaat is dat dubbele ellende. 

Als je ten minste vijf procent van de aandelen bezit, heb je een ‘aanmerkelijk belang’ in de BV. Dat houdt in dat je als directeur-groot aandeelhouder (DGA) inkomstenbelasting betaalt over je loon en eventueel dividendbelasting over winstuitkeringen uit de BV. Daarnaast krijg je te maken met vennootschapsbelasting, de btw-aangifte en, indien je salaris uitkeert aan personeel (hieronder valt ook de DGA), loonbelasting.

De winst gemaakt door de BV wordt in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting. Indien je de winst aan jezelf uitkeert komt daar een stukje inkomstenbelasting/dividendbelasting bovenop. Als er financieel gezien voldoende ruimte is, kan de keuze voor een BV als rechtsvorm dus extra voordelig uitpakken wanneer je niet alle winst aan jezelf uitbetaalt, maar deze direct weer investeert in jouw onderneming.

Voordat je een BV opricht kun je een BV in oprichting hebben (BV i.o.) als je al met de activiteiten van je bedrijf bent gestart.  Voor het oprichten van een besloten vennootschap zijn een oprichter, een bestuurder en een aandeelhouder nodig. Dat kan allemaal dezelfde persoon zijn. Er is een minimum startkapitaal nodig, maar dat mag een laag bedrag zijn van bijvoorbeeld één euro.

Als je namens de BV i.o. hebt gehandeld moet je ook niet vergeten na de oprichting en inschrijving van de BV deze handelingen te bekrachtigen. Als je dat op de juiste manier doet ben je niet meer persoonlijk aansprakelijk voor deze handelingen. Ook daar kunnen we je bij helpen bij De Echte Notaris.

Als je met meerdere mensen een BV opricht dan is het heel erg belangrijk dat je de onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders vastlegt in een speciale overeenkomst. Dat noemen we een aandeelhoudersovereenkomst. Ook daarmee kunnen we je helpen. Daarnaast is het van belang dat de statuten van de BV ook geschreven zijn voor de situatie van meerdere aandeelhouders en goed zijn afgestemd op die aandeelhoudersovereenkomst.

Ik had een simpele BV nodig voor mijn nieuwe onderneming. Via De Echte Notaris ging het super snel en eenvoudig, en ik hoefde de deur er niet voor uit! Easy!

Chris Phillips

ik ben net gestart,

moet ik nou een holding en een werkmaatschappij hebben?

Op zich hoeft dat niet. Als je net begonnen bent en je wilt wat kosten besparen kiezen veel mensen voor 1 BV.

Als je veel geld verdient en je wilt dat niet direct uitkeren naar privé dan kan je kiezen voor een personal holding boven je werkmaatschappij. De winst die in de werkmaatschappij overblijft na het betalen van de vennootschapsbelasting kan je dan uitkeren naar de personal holding zonder dat je op dat moment weer belasting hoeft te betalen. Je maakt dan gebruik van de deelnemingsvrijstelling. In die holding kan je ook allerlei bezittingen stallen die wel gerelateerd zijn aan je onderneming maar waarvan het belangrijk is dat deze buiten de risicosfeer van de onderneming blijven. Hierbij moet je denken aan de eigendom van het pand, eventuele rechten op intellectuele eigendom. Dan sluit zo’n holding een huurovereenkomst of licentieovereenkomst af met de werkmaatschappij.

moet ik ook een

arbeidsovereenkomst afsluiten?

Ja, als je werkt voor je BV en je keert jezelf loon uit dan is er een arbeidsovereenkomst nodig. De BV houdt dan de belasting en de sociale premies in. Als je naast de werkmaatschappij ook een holding hebt mag je in sommige situaties ook via een managementovereenkomst werken. Dan stuurt de holding naar de werkmaatschappij elke maand een factuur met btw.

In welke gevallen je een arbeidsovereenkomst moet hebben, en hoeveel loon je minimaal moet rekenen zijn vragen waarbij we je bij De Echte Notaris ook kunnen helpen. Dat is wel specifiek en afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

een BV

oprichten v.a. 295,- euro exclusief btw

Je kan via deze site zelf je BV maken. Deze zijn gemaakt voor standaardsituaties en oprichting door één persoon en daar hebben we de meest voorkomende bepalingen ingezet. Zit je nou niet in die standaardsituatie of wil je meer regelen, dan kunnen wij dat ook prima voor je regelen, maar dan moeten we jou of jullie wel even spreken. Dat kan op kantoor, maar dat kan ook via Skype of FaceTime. In dat geval maken wíj de akte voor je. Dat is wel iets duurder omdat we er meer werk aan hebben. Je hoeft niet langs de notaris om de akte te tekenen.

zelf maken

voor wie?

Voor elke privé persoon die een BV wil oprichten en alleen aandeelhouder wordt. Het is ook mogelijk om meteen twee BV’s op te richten als je dat wilt (personal holding en een werkmaatschappij). In dat geval richt de notaris eerst de personal holding op die op haar beurt meteen de werkmaatschappij opricht.

Deze BV(‘s) heeft/hebben standaard statuten. De naam van de BV en het doel van de BV zijn variabel.

Je wordt zelf bestuurder van de holding en eventueel van de werkmaatschappij.

Wat verder nog belangrijk is:

  1. je mag niet betrokken zijn geweest bij criminele antecedenten.
  2. je mag de afgelopen 4 jaar niet betrokken zijn geweest bij een faillissement of onder bewind staan.

Op de dienstverlening van de notaris is de Wwft van toepassing. Dat betekent dat de notaris ongebruikelijke transacties moet melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.

hoe regel je dat?

Je kunt de BV via deze site zelf maken. We stellen je eerst een aantal vragen en daarna maak je de akte. Je betaalt online en je kiest een notaris uit de lijst met notarissen die bij De Echte Notaris zijn aangesloten. Erg eenvoudig allemaal. De BV wordt opgericht nadat wij van jou de getekende en gescande volmacht per mail hebben ontvangen. Die volmacht kan je tekenen bij elke notaris in Nederland maar je kunt ook gebruik maken van onze service waarbij we met een webcam verbinding de identificatie doen. Je moet daarvoor wel een DigiD hebben.

wat kost dat?

€ 295,- euro exclusief btw per BV

wat regel je in de statuten?

Bij de oprichting van een standaard BV voor 1 aandeelhouder gebruiken we standaard statuten waarin de meest voorkomende bepalingen zijn opgenomen voor BV’s met 1 aandeelhouder. Dat betekent dus ook dat als je later de BV wilt overdragen je zeer kritisch moet kijken naar de statuten van de BV.

hoe werkt het?

laten maken

voor wie?

Voor iedereen, dus ook voor een BV die een andere BV wil oprichten, meerdere personen die een BV willen oprichten. Ga zo maar door. Maatwerk dus.

wat regel je in de statuten?

Naast een aantal zaken die volgens de wet verplicht zijn kan je in de statuten bijvoorbeeld afspreken dat een aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden als hij een bepaalde functie niet meer heeft (bijvoorbeeld niet meer werkt voor de BV), je kan een Raad van Commissarissen toevoegen, je kan verschillende soorten aandelen maken (met of zonder stemrecht). Ga zo maar door.

hoe regel je dat?

Afhankelijk van wat je wilt maken, 1 BV, meerdere BV’s, met of zonder aandeelhoudersovereenkomst, met of zonder akten van bekrachtiging, maken we de stukken voor je op. Maatwerk betekent dat we je/jullie eerst even willen spreken. Dat kan ook per Skype of per FaceTime. Het proces daarna kan per volmacht worden afgewikkeld. De akten nemen we dan nog wel even met je door. Ook dat kan per Skype of FaceTime.

wat kost dat?

€ 495,- euro exclusief btw voor een BV met maximaal twee aandeelhouders en een bespreking van een half uur.

Als er meerdere aandeelhouders zijn en/of we hebben meer tijd nodig voor een bespreking dan zullen we vooraf aangeven wat de geschatte kosten zijn als we je eerst even gesproken hebben.