regel een
levenstestament
Zorg dat je partner voor jou kan blijven handelen als jij dat niet meer kan.

lees verder
DIGID
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

levenstestament?

Een levenstestament is niet een echt testament maar eigenlijk meer een volmacht die je in een notariële akte hebt vastgelegd. We noemen het toch een testament omdat je een aantal dingen regelt voor het geval je het niet meer zelf kan doen. In een levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die je onvoorwaardelijk vertrouwt. Je geeft in het levenstestament aan hen een volmacht om jouw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geef je volmacht om je vermogen te beheren, waarbij je uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

wat kost het?

waarom zou ik een

levenstestament maken?

Levenstestamenten kosten geld. Dat geld besteed je misschien liever aan andere dingen. Maar als je niets regelt kan jouw partner of kunnen jouw familieleden en vrienden best in de problemen komen als er beslissingen genomen moeten worden wanneer jij dat niet meer kan. Je kan bijvoorbeeld dement worden, of in een coma raken. Het is dan heel fijn wanneer je al iemand hebt aangewezen die namens jou mag beslissen, ook financieel. Dat betekent in de praktijk dat beslissingen veel sneller kunnen worden genomen en – heel belangrijk – er geen rechter bij te pas hoeft te komen die bijvoorbeeld een bewind moet instellen. Een levenstestament geeft rust.

In een levenstestament leg je een aantal zaken vast voor het geval er tijdens jouw leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als je zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Ook als je bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor je doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat jouw wensen zijn. Een levenstestament is dus eigenlijk een testament dat werkt tijdens leven.

In een gewoon testament leg je vast wat er ná jouw overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. In een testament regel je onder meer aan wie je wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een gewoon testament werkt pas ná overlijden.

In de akte staat ook precies vermeld wanneer de volmacht eindigt. Dit is bij jouw overlijden (dan gaat jouw gewone testament gelden), maar ook als je de volmacht herroept of als je of de gevolmachtigde in een bepaalde situatie terecht komt, bijvoorbeeld faillissement of onder curatele stelling.

Herroeping van jouw levenstestament gebeurt in principe bij notariële akte bij de notaris die jouw levenstestament heeft getekend. Dat geldt ook als je een deel van daarvan wilt intrekken of wijzigen.

In het levenstestament is een notariële volmacht opgenomen. In de akte wordt een groot aantal gevallen genoemd waar de volmacht voor gebruikt mag worden. Dit zijn voorbeelden. De volmacht kan echter ook worden gebruikt in gevallen die niet in de akte zelf worden genoemd. Al jouw belangen kunnen dus worden behartigd met de volmacht. Bijvoorbeeld ook een eventuele verkoop van je woonhuis, als dat aan de orde zou zijn. Ook geef je volmacht om medische zaken door te nemen met uw behandelend arts en daarover beslissingen te nemen.

Alleen hoogstpersoonlijke handelingen, bijvoorbeeld aanpassing van je testament, kunnen niet door een ander dan jezelf worden verricht, dus ook niet met behulp van deze volmacht.

Ik ben zo blij dat ik we goede levenstestamenten hebben. Mijn man is inmiddels dement en kan niet meer zelf beslissen. Het huis moest verkocht worden. Dat kon nu gelukkig zonder problemen.

Mieke Landmeer

we hebben helemaal niets,

moeten we toch een levenstestament maken?

Levenstestamenten gaan niet alleen over financiële zaken maar ook over wie er beslist over jouw medische zaken.

Ook als je weinig vermogen hebt kan het om meerdere redenen toch belangrijk zijn om een levenstestament te hebben.

moeten we ook

testamenten maken?

Dat hangt helemaal af van jullie situatie. Ben je getrouwd, heb je kinderen, maar veel belangrijker: wat wil je.

Wat in elk geval heel belangrijk is om te weten is dat het levenstestament eindigt bij overlijden. Het is dus zeker goed om te kijken of je daarnaast ook testamenten nodig hebt.

De Echte Notaris helpt daarbij graag. Testamenten zijn via De Echte Notaris eenvoudig en snel te regelen. Voor testamenten moet je alleen wel langs de notaris om te tekenen. Dat staat in de wet.

levenstestamenten

afsluiten

Je kan via deze site zelf je levenstestamenten maken. Je moet nog wel even langs één van onze kantoren om de akte te tekenen. Het via deze site zelf maken van levenstestamenten kan alleen voor partners die elkaar over en weer de volmacht willen geven. Dat noemen we min of meer een standaard situatie. In deze levenstestamenten hebben we de meest voorkomende afspraken ingezet. Zit je nou niet in die standaard situatie of wil je meer regelen, dan kunnen wij dat ook prima voor je regelen, maar dan moeten we jullie eerst wel even spreken. Dat kan op kantoor, maar dat kan ook via Skype of FaceTime. In dat geval maken wíj de akte voor je. Dat is wel iets duurder omdat we er meer werk aan hebben.

zelf maken

voor wie?

Voor partners die elkaar over en weer aanwijzen als gevolmachtigde en die beiden (heel belangrijk!) precies weten wat ze doen.

Als je dus in een situatie zit waarbij je daarover twijfelt (bijvoorbeeld 1 van de partners weet het allemaal niet zo precies meer), dan kunnen jullie niet zelf de akte maken en is de andere optie die we bieden de beste voor jullie. (de optie “laten maken”)

wat regel je in de levenstestamenten?

In de levenstestamenten wijs je elkaar aan als gevolmachtigde. Je bent elkaars vertrouwenspersoon.

De volmacht gaat meteen in. Dat is wel heel belangrijk om te weten omdat je partner met de volmacht alles mag doen. Ook het huis verkopen!

Daarnaast geef je elkaar volmacht om te beslissen voor medische zaken als je dat zelf niet meer kan.

Verder geef je dezelfde volmachten ook aan je kinderen. Deze mogen alleen gezamenlijk handelen en kunnen dat alleen doen zodra een dokter heeft verklaard dat jij dat niet meer zelf kan.

Het gaat dus om vertrouwen!

hoe regel je dat?

Je kunt de levenstestamenten via deze site zelf maken. We stellen je eerst een aantal vragen en daarna maak je de akten. Je betaalt online en je kiest een notaris uit de lijst met notarissen die bij De Echte Notaris zijn aangesloten. Erg eenvoudig allemaal. Daarna maken we met jou een afspraak voor het tekenen van de akten.

wat kost dat?

€ 197,50 euro inclusief btw per levenstestament, dus voor twee levenstestamenten € 395,- euro inclusief btw.

hoe werkt het?

laten maken

voor wie?

Iedereen. Je moet wel weten waar je voor tekent. Het is namelijk een belangrijke akte. Degene die de volmacht van je krijgt mag alles namens jou doen!

wat regel je in het levenstestament?

In het levenstestament regel je dat jouw vertrouwenspersoon namens jou mag handelen en in welke situaties.

Dat kan je ook regelen voor medische zaken. Als je de akte laat maken hebben we eerst een bespreking waarbij we jouw wensen zorgvuldig doornemen zodat het levenstestament een echt persoonlijk document wordt.

hoe regel je dat?

Afhankelijk van wat je wilt maken, één levenstestament of twee levenstestamenten, wij maken de akte(n) voor je. Maatwerk betekent dat we jou/jullie eerst even willen spreken. Daarna maken we een afspraak om de akte(n) op kantoor te laten tekenen.

wat kost dat?

€ 495,- euro inclusief btw voor een los levenstestament (1 persoon)
€ 650,- euro inclusief btw voor twee levenstestamenten waarbij twee partners een min of meer gelijke regeling overeenkomen.

Bij deze tarieven gaan we uit van een gesprek van maximaal een uur en dat de levenstestamenten na verzending van de stukken niet meer hoeven te worden gewijzigd. Mocht meer tijd nodig zijn, dan geven we dat tijdig aan en geven we ook meteen aan wat dat kost.