sluit een
overeenkomst
vof

Samen een onderneming?
Leg je afspraken goed vast!

lees verder
Altijd bij jou in de buurt
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

vennootschap onder firma (vof)?

Een vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen die samen een bedrijf hebben. Die partijen noemen we vennoten. Afgekort noemen we het een vof. Een vof kan automatisch ontstaan als je samen gaat ondernemen. Elke ondernemer is geheel aansprakelijk bij een vof. Je maakt een vof contract onder andere omdat je wilt voorkomen dat er problemen ontstaan als je uit elkaar gaat of als één van jullie overlijdt.

wat kost het?

waarom zou ik een

overeenkomst VOF laten maken?

Veelal bestaat er al een vof maar staat er niets op papier en is dus ook maar weinig geregeld. Dat brengt grote risico’s met zich mee, want wat als iemand arbeidsongeschikt wordt, wat als iemand komt te overlijden, wat als je medevennoot een ongeoorloofde uitgave doet? Omdat een vof automatisch ontstaat en er in de wet maar vrij weinig over is geregeld, is het zeer verstandig om de afspraken onderling vast te leggen. Welke afspraken leg je nu vaak vast in een overeenkomst vennootschap onder firma?

Je maakt afspraken wat er gebeurt als een vennoot arbeidsongeschikt wordt. Bijvoorbeeld na een bepaalde periode moet die vennoot zijn aandeel in de vof aanbieden.

Je maakt afspraken over wanneer je winst uitkeert en wie er recht heeft op hoeveel.

Je maakt afspraken over beloningen.

Je maakt afspraken over wat er gebeurt als een partij jullie onderneming wil kopen.

Je maakt afspraken wat een vennoot allemaal mag doen zonder toestemming van de andere vennoten.

Je maakt afspraken over wat er gebeurt als een vennoot overlijdt. Bijvoorbeeld dat de erfgenaam het aandeel in de vof moet aanbieden.

Je maakt afspraken over de waarde van de vof zodat je daar geen discussie over krijgt wanneer iemand uittreedt.

En nog veel meer!

In een schriftelijke overeenkomst kan je enorm veel afspraken vastleggen. Ook nog andere afspraken dan de hiervoor genoemde. Het wijzigen van een vennootschap onder firma is in de praktijk relatief eenvoudig.

Wat wel erg van belang is, dat je je realiseert dat elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk is. Dat wil zeggen volledig en geheel, en dus niet alleen voor jouw aandeel in de vennootschap onder firma. Om die reden wordt in de praktijk ook vaak voor een BV gekozen, of een vennootschap onder firma tussen twee BV’s.

Mijn zoon kwam bij mij in de winkel werken. Ik heb toen onze afspraken goed op papier laten zetten zodat het ook voor de andere kinderen duidelijk was welke afspraken we hebben.

Pieter-Jan de Vries

ik twijfel tussen een vof en een BV,

moeten we toch een vennootschap onder firma maken?

Dat hangt helemaal af van jullie persoonlijke situatie, jullie fiscale omstandigheden en de risico’s die aan de onderneming kleven. Van belang is dus ook dat je advies inwint van je accountant of je fiscalist. Wij kunnen je ook aangeven waar de verschillen zitten en wat voor jouw geval wellicht de beste keuze is. Heb je eenmaal de keuze gemaakt dan zijn de afspraken snel op papier te zetten.

moeten we ook

testamenten maken?

In de overeenkomst kan je opnemen dat bij overlijden van een vennoot zijn aandeel moeten worden aangeboden aan de andere vennoot of vennoten.  Dat betekent in de praktijk dat de erfgenamen van de overleden vennoot het aandeel in de vof moeten aanbieden. De prijs is afhankelijk van wat je hebt afgesproken. Soms spreken vennoten af dat de koopsom mag worden betaald in termijnen omdat ze niet willen dat de onderneming financieel onder druk komt te staan.

Of je dus naast deze regeling ook testamenten nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je getrouwd, heb je kinderen, etcetera. De Echte Notaris kan je daar prima bij helpen!

een vof overeenkomst

laten maken v.a. 750,- euro exclusief btw

Je kan via deze site niet zelf een overeenkomst vennootschap onder firma maken. Omdat een overeenkomst vennootschap onder firma erg ingrijpend kan zijn en er heel veel keuzes mogelijk zijn willen we jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen en samen kijken welke regelingen bij jullie passen. Maatwerk dus. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke overeenkomst vennootschap onder firma net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan twee uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de akte snel getekend worden dan rekenen we 750 euro. In dit bedrag zit ook het maken van eventuele volmachten, het tekenen van de akte, het maken van de akte, het afgeven van digitale afschriften. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Vind hier je notaris