regel de
nalatenschaps-
afwikkeling

Is er iemand overleden?
Wij helpen je alles te regelen.

lees verder
Altijd bij jou in de buurt
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat betekent een

nalatenschap afwikkelen?

Als iemand overlijdt dan moet er best veel geregeld worden. Er moet gekeken worden of er een testament was, en als die er was, wat daar in staat. Dat testament moet dan uitgevoerd worden. Maar ook als er geen testament was moet er gekeken worden wie de erfgenamen zijn, en moeten er best veel financiële en juridische zaken geregeld worden. De notaris is dé specialist in Nederland voor dit soort zaken en kan je daar heel goed bij helpen.

wat kost het?

waarom zouden we

de nalatenschap afwikkelen?

Een nalatenschap afwikkelen kost geld. Dat geld besteed je misschien liever aan andere dingen. Veel mensen regelen na het overlijden van bijvoorbeeld één van beide ouders niets omdat de langstlevende toch bij de rekening kon blijven komen. Als de langstlevende veel later komt te overlijden is het echter vaak moeilijk na te gaan wat je al geërfd hebt uit de eerdere erfenis. Het kan fiscaal voordelig zijn om de erfdelen van de kinderen goed vast te leggen. Als de overledene kinderen heeft uit meerdere relaties, en de overledene heeft een partner die ook erft, dan is het helemaal aan te bevelen om alles goed vast te leggen. Zo voorkom je veel problemen in de toekomst.

Als iemand overlijdt zal de bank in veel gevallen vragen om een verklaring van erfrecht. De bank wil namelijk weten wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. In een testament worden erfgenamen aangewezen. Als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan.

Iedereen die ooit een testament heeft gemaakt staat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd. De notaris heeft de overlijdensakte nodig en informeert bij het Centraal Testamentenregister naar het laatste testament en vraagt dat testament op als het niet op zijn kantoor is getekend. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn en of er bijvoorbeeld een executeur is aangewezen. De notaris verklaart dat in een verklaring van erfrecht. Als er meerdere erfgenamen zijn die over de spullen kunnen beschikken is het vaak praktisch dat er één persoon een volmacht krijgt om een aantal zaken af te wikkelen. Ook dat regelt de notaris.

Als erfgenaam moet je beslissen of je de erfenis wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit is een belangrijke stap bij de afwikkeling van een erfenis. Tegenwoordig zijn er in veel gevallen schulden. Wanneer de erfenis door alle erfgenamen wordt aanvaard, betekent dit dat zowel de bezittingen als de schulden de verantwoordelijkheid zijn van de erfgenamen. Indien de erfenis beneficiair wordt aanvaard, aanvaar je de erfenis ook met bezittingen en schulden. Het verschil is dat een schuldeiser de schulden niet op de erfgenamen kan verhalen indien deze hoger zijn dan de totale erfenis. Je moet dan de nalatenschap wel op een bepaalde manier afwikkelen. Tot slot kun je ook de erfenis verwerpen. Voor het beneficiar aanvaarden en verwerpen moet je een verklaring afleggen bij een rechtbank in Nederland. De Echte Notaris adviseert je graag bij de keuze. Pas wel op want als je al wat spulletjes verkoopt of verdeelt, of rekeningen betaalt, dan heb de de erfenis al aanvaard. Voorzichtig zijn dus! Laat je eerst goed informeren.

Als er geen partner meer is moeten er vaak allerlei abonnementen worden opgezegd, de huur worden opgezegd, of de woning verkocht, en de spullen verdeeld. Zeker dat laatste kan leiden tot veel problemen. Een goede begeleiding daarin is vaak prettig. De Echte Notaris kan je goed adviseren hoe daarmee om te gaan, en indien nodig zelfs helpen bij de verdeling.

Na overlijden moeten er twee belastingaangiften gedaan worden. Eén voor de inkomstenbelasting en één voor de erfbelasting.

Inkomstenbelasting

De belastingdienst stuurt na het overlijden zo snel mogelijk een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet) naar de erfgenamen. Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend. De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering brengen bij de aangifte voor de belasting.

Erfbelasting

Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet belasting worden betaald. Deze belasting heet erfbelasting. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Je kunt hier wel uitstel voor aanvragen.

Ik ben via De Echte Notaris bij een notariskantoor gekomen die me heel goed adviseerde. Ik kon daardoor heel veel dingen zelf doen. Als ik het even niet wist belde ik gewoon.

Nynke Vlietstra

we hebben helemaal niets,

hebben we toch een verklaring van erfrecht nodig?

Dat hangt er van af. Soms verlangt de bank geen verklaring van erfrecht en kan je gewoon de rekeningen betalen en zelf de belastingaangiftes doen. Sommige mensen zijn financieel goed onderlegd en kunnen veel dingen zelf. Andere mensen hebben liever wat hulp daarbij. Let wel op als er meer schulden zijn dan bezittingen!

moeten we

het huis op naam zetten van moeder?

Vader is overleden en heeft een langstlevende testament waarin staat dat moeder eigenaar is geworden van alles en dat wij als kinderen ons erfdeel pas krijgen als moeder er niet meer is. Het huis staat nog op naam van vader.

Dat is op zich niet erg, namelijk juridisch is moeder door het overlijden van vader gewoon eigenaar geworden, alleen dat is niet zichtbaar in het Kadaster. Als je dat fijn vindt kan het huis op naam van moeder gezet worden door de verklaring van erfrecht in te laten schrijven in het Kadaster.

Als je dat niet doet en het huis wordt later verkocht zal de notaris die de overdracht doet naar de nieuwe koper vragen om de verklaring van erfrecht omdat die notaris moet controleren dat het huis inderdaad van moeder is.

een nalatenschap

afwikkelen v.a. 495,- euro

Je kan via deze site niet zelf een verklaring van erfrecht maken. Afhankelijk van wat je nodig hebt kunnen we je helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Soms is een verklaring van erfrecht voldoende en kan je zelf de rest doen. Een eenvoudige verklaring van erfrecht, waar we onder verstaan een situatie waarbij de overledene niet meer dan vier erfgenamen nalaat die allemaal in Nederland wonen en wilsbekwaam zijn (ze weten wat ze doen) kost niet meer dan 495 euro. De notaris doet daarvoor het onderzoek bij de registers, stelt de nodige volmachten op en geeft de verklaring van erfrecht af. Het is maar een korte verklaring, maar de kosten zitten in het onderzoekswerk wat de notaris daarvoor moet doen.

Als er meer gedaan moet worden, zoals de aangifte erfbelasting opmaken en indienen, of je daarbij helpen, of een akte van verdeling opstellen, dan moeten we je eerst even vrijblijvend spreken om in te kunnen schatten wat het gaat kosten. Onze insteek is altijd dat de klant zoveel mogelijk zelf moet kunnen doen. Wij helpen waar nodig en waar gewenst.

Vind hier je notaris