regel een
vereniging
Heb je samen een vereniging?
Leg de statuten goed vast.

lees verder
Altijd bij jou in de buurt
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon. We kennen rechtspersonen en natuurlijke personen. Een rechtspersoon heeft net als jij rechten en verplichtingen. Een vereniging kent altijd leden. De vereniging heeft een bepaald doel. Dat kan van alles zijn, zoals sport of het maken van muziek. De vereniging mag geen winst uitkeren aan leden. De vereniging heeft ook een bestuur. Voor de oprichting van een vereniging is een akte nodig die de notaris maakt waarbij minimaal twee personen een vereniging oprichten. In die akte staan ook de statuten van die vereniging, ofwel de spelregels van die vereniging. De notaris zorgt er voor dat de vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

wat kost het?

waarom zou ik

een verenging laten maken?

Als je met een aantal mensen samen een aantal activiteiten verricht waar ook geld in omgaat of risico’s aan vast zitten dan kan het verstandig zijn om een vereniging op te richten bij notariële akte. Je kunt ook zonder notaris een vereniging oprichten. Het nadeel daarvan is dat zo’n vereniging geen onroerend goed kan aankopen en ook geen erfgenaam kan zijn maar veel belangrijker, dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn naast de vereniging! Het is dus veel verstandiger om langs de notaris te gaan voor een vereniging. Het is erg eenvoudig en kan via De Echte Notaris snel geregeld worden. 

Je hoeft geen geld te storten als je een vereniging opricht.

Een vereniging richt je op met minimaal twee personen.

Een vereniging kent leden en heeft daardoor een groot democratisch karakter. In de statuten regel je welke vereisten er aan de leden worden gesteld, om als lid te kunnen worden toegelaten.

De algemene vergadering bepaalt uiteindelijk alles, zij benoemt meestal het bestuur, vaak is dit bestuur uit de leden afkomstig. Het is echter ook mogelijk bestuursleden buiten de leden van de vereniging te benoemen.

Een vereniging is een aparte rechtspersoon, het vermogen van de vereniging vormt een afgescheiden vermogen. Het privé vermogen van de bestuurders van de vereniging blijft buiten schot. Dat is natuurlijk anders als de bestuurders wanbeleid voeren.

Omdat de vereniging een aparte rechtspersoon is, heeft zij ook een aparte boekhouding. Deze boekhouding wordt door de kascommissie (welke meestal jaarlijks uit de leden wordt benoemd) gecontroleerd.

Het doel van de vereniging mag niet zijn het doen van uitkeringen aan haar leden. Een uitzondering hierop vormt de coöperatieve vereniging, waar het behalen van winst voor haar leden juist wel centraal staat.

Een vereniging moet worden ingeschreven in het handelsregister. Ook de bestuurders van de vereniging worden in het handelsregister vermeld.

Wijziging van de statuten van een vereniging dient ook te gebeuren bij notariële akte. Ook deze wijziging moet weer in het handelsregister worden gepubliceerd.

Dit jaar gaven we een groot feest met onze vereniging. Daar ging veel geld in om. Ik was blij dat we het goed geregeld hadden bij de notaris.

Frans Basse

kunnen we ook een

huishoudelijk reglement maken?

Ja, heel veel afspraken en spelregels kan je ook in een huishoudelijk reglement vaststellen. Deze mogen niet in strijd met de wet of in strijd met de statuten van de vereniging zijn. In de statuten regel je de basis.

Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat je een huishoudelijk reglement vrij eenvoudig kunt wijzigen als de omstandigheden wijzigen.

is een

huishoudelijk reglement verplicht?

Nee, zeker niet, maar in de praktijk blijkt dat zeker bij wat grotere verenigingen een huishoudelijk reglement wel erg handig en wenselijk is.

een vereniging

oprichten vanaf 450,- excl btw

Je kan via deze site niet zelf een vereniging maken. We willen jullie eerst even spreken. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke vereniging net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan een uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de akte snel getekend worden dan rekenen we 450 euro exclusief btw. In dit bedrag zit ook het maken van eventuele volmachten, het tekenen van de akte, het maken van de akte, het afgeven van digitale afschriften, inschrijving bij het handelsregister. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Vind hier je notaris