regel de
koop en levering
van aandelen

Aandelen in een BV gekocht?
Leg je afspraken goed vast!

lees verder
Altijd bij jou in de buurt
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat houdt

koop en levering van aandelen in?

Een koopovereenkomst van aandelen is een overeenkomst waarin je de voorwaarden vastlegt als je aandelen in een BV of een NV verkoopt of koopt. Je kunt naast de koopsom denken aan de garanties die de verkoper afgeeft, maar ook wanneer de aandelen bij de notaris worden overgedragen. Dat is vaak het moment dat er betaald wordt. Je legt de koop in een overeenkomst vast omdat je wilt voorkomen dat er allerlei discussies ontstaan over wat je nou precies hebt afgesproken.

De levering van de aandelen is de uiteindelijke overdracht van de aandelen. Dat moet in Nederland via de notaris. De levering van aandelen, ook wel aandelenoverdracht genoemd, is een akte die de notaris maakt en die je bij de notaris tekent waarbij de aandelen door de ene partij aan de andere partij worden overgedragen. De notaris controleert of de aandelen inderdaad eigendom zijn van de verkoper, controleert alles bij de Kamer van Koophandel en werkt het aandeelhoudersregister bij.

waarom zou ik

een koopovereenkomst laten maken?

Een koopovereenkomst laten maken kost geld. Dat geld besteed je misschien liever aan andere dingen. Aan je bedrijf bijvoorbeeld. Natuurlijk kan je ook alleen een aandelenoverdracht laten maken en de koopovereenkomst achterwege laten. In de aandelenoverdracht staat immers ook de koopsom. Maar er is vaak veel meer te regelen!

wat kost het?

Welke garanties geeft de verkoper?

Wat gebeurt er als er achteraf iets niet blijkt te kloppen (lijk uit de kast)?

Wil je regelen dat de verkoper een non-concurrentiebeding tekent?

Wil je vastleggen dat de betaling van de koopprijs in delen gaat of misschien wel afhankelijk is van de toekomstige winst?

Wil je een voorwaarde opnemen dat de koop wordt ontbonden als de koper de financiering niet rond krijgt?

Wat mag de verkoper nog doen met de BV in de tijd tussen de koop en de echte aandelenoverdracht en de betaling?

Wat gebeurt er als er zich fiscale problemen in de BV voordoen?

Het aantal regelingen en afspraken is eigenlijk oneindig, alhoewel heel veel (basis)regelingen in elke koopovereenkomst voorkomen. Het gaat erom de bijzondere afspraken goed en duidelijk vast te leggen zodat er later zo min mogelijk discussie over kan ontstaan. Daarnaast moeten alle afspraken goed op elkaar afgestemd zijn en ook juridisch houdbaar zijn! De Echte Notaris kan jullie hier perfect bij helpen.

Ik heb vorig jaar een BV gekocht. Achteraf bleken er grote fiscale problemen te zijn. Omdat ik een goede koopovereenkomst had met goede fiscale garanties kon ik de verkoper daarvoor aansprakelijk stellen en is het nu geregeld.

Pieter Kingsman

moet dit via de notaris,

ik kan toch ook zelf de koopovereenkomst maken?

Dat klopt, iedereen mag een koopovereenkomst maken. Er zijn op internet veel voorbeelden te vinden. Maar belangrijk is dat je met verstand van zaken zo’n overeenkomst aanpast en niets vergeet op te nemen. Het probleem is dat zo’n overeenkomst er op het eerste gezicht goed uitziet, totdat er problemen komen. Die problemen komen altijd achteraf.

Een koopovereenkomst die door de notaris is opgesteld heeft twee voordelen. De notaris is onpartijdig. Daarmee bereik je dat zo’n overeenkomst evenwichtig in elkaar steekt, en een resultaat is van goed onderling overleg. Geen eenzijdig document dus en je voorkomt getouwtrek en daarmee een vervelende sfeer. Als beide partijen een advocaat inschakelen kan zo’n proces langer duren,  vervelender zijn, en, niet onbelangrijk, dubbele kosten met zich meebrengen. Bij De Echte Notaris hebben we zeer gespecialiseerde ondernemingsrecht juristen die snel en efficiënt dit proces in goede harmonie kunnen begeleiden.

Omdat de notaris de verkoper en de koper kent als de koopovereenkomst door hem is opgesteld, is de levering van de aandelen een stuk makkelijker. Jullie hoeven je niet nogmaals te identificeren en alle gegevens zijn bij de notaris bekend. Dat scheelt geld!

wie betaalt

de koopovereenkomst?

Dat hangt helemaal af van wat de verkoper met de koper afspreekt. Voor de rol van de notaris maakt het niet uit wie de koopovereenkomst betaalt. De notaris werkt onafhankelijk.

Belangrijk is te weten dat er geen vaste regel bestaat en dat je er dus een afspraak over moet maken. Dat geldt ook voor de levering van de aandelen.

een koopovereenkomst

laten opmaken voor 750 euro exclusief btw

Je kan via deze site niet zelf een koopovereenkomst van aandelen maken. Omdat een koopovereenkomst erg ingrijpend kan zijn en er heel veel keuzes mogelijk zijn willen we jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen en samen kijken welke regelingen bij jullie passen. Maatwerk dus. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke koopovereenkomst net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan twee uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de overeenkomst snel getekend worden en rekenen we 750 euro. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

waarom een

levering van aandelen?

In Nederland moet je verplicht naar de notaris als je aandelen in een BV of een NV overdraagt. Er is een aantal voordelen.

wat kost het?

Omdat de notaris alles controleert weet je zeker als koper dat je ook echt eigenaar geworden bent.

De koopsom kan via de derdenrekening van de notaris lopen zodat je als koper weet dat de verkoper zijn geld pas krijgt als de akte is getekend.

De notaris controleert of de verkoper echt de enige eigenaar is van de over te dragen aandelen aan de hand van de eerdere akten.

De notaris controleert of het aandeelhoudersregister volledig is bijgewerkt, en past na de transactie het register weer netjes aan.

De notaris controleert in het register of er geen beslag op de aandelen rust.

De notaris controleert bij de levering van de aandelen of degene die aan tafel zit ook de verkoper of koper mag vertegenwoordigen, of er geen faillissement speelt, met andere woorden:

De notaris zorgt voor zekerheid!

Toen we bij de notaris zaten was het geld van de koper nog niet binnen. De notaris heeft de transactie een dag uitgesteld zodat ik zeker was dat ik mijn geld kreeg.

Steve Appel

ik verkoop aandelen aan mijn mede-aandeelhouder,

moeten we ook een koopovereenkomst maken?

Op zich hoeft dat niet. Als partijen bekend zijn met de vennootschap, heb je vaak minder garanties nodig en heb je het regelmatig over een eenvoudige transactie. In de akte waarbij de aandelen worden geleverd kan de notaris ook een aantal bijzondere afspraken opnemen. In het geval dat er geen afzonderlijke koopovereenkomst is valt het moment van het vastleggen van de koop dus samen met het moment van de levering.

kunnen we ook zelf een

levering van aandelen maken?

Nee, in de wet staat dat de levering van aandelen alleen kan bij notariële akte. Dat is ook de reden waarom in Nederland er relatief weinig discussies zijn omtrent de vraag of iemand ook wel echt aandeelhouder is.

een akte van levering aandelen

laten maken vanaf 450 euro exclusief btw

Je kan via deze site niet zelf een levering van aandelen maken. Als er al een koopovereenkomst is dan is het voor ons duidelijk wat we moeten doen en kunnen we snel aan de slag. Als er geen koopovereenkomst is of komt dan zullen we precies moeten weten wat de afspraken zijn. Daarvoor hebben we wel even contact nodig met partijen. Zodra we alle gegevens hebben, en bijvoorbeeld ook het aandeelhoudersregister, kunnen we de akte opmaken en sturen we een concept naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen van de akte, maar kunnen jullie gewoon thuis tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel er verschillende soorten aandelenoverdrachten zijn, van eenvoudig tot erg ingewikkeld, willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als er al een koopovereenkomst is, of wij maken de koopovereenkomst, en er zijn verder geen problemen tussen partijen (bijvoorbeeld beslag, faillissement) dan kost de akte 450 euro. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. In andere situaties kan het duurder zijn, maar dat hoeft niet. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Vind hier je notaris